March 31, 2009

having a tea cup & learning about Thessaloniki


... this is actually my second cup of tea that I'm drinking in the last half an hour...I started my day spoiling the man I love, who has been up since 7 a.m...he had no sleep... so until 11 a.m. he "entertained" himself with some computer games. Now, he's sleeping :)) and I am craving for some hot fruit tea.
As usual , when I open up my laptop, I start checking my mail and stuff. On my blog I saw that someone from Thessaloniki visited many times "Cinnamon Spiced Art", I couldn't be happier! That means he/she liked it ! I recognized the greek flag, but I didn't new many things about this city. So, I've decided to enrich my knowledge about Greece - knowing the fact that I would really want to visit this country the coming summer:) - So this are some beautiful things about:
Thessaloniki, the second largest city of Greece and the capital of Macedonia, is the jewel of the north. Famous for its lively streets, vibrant night life and cultural signature, it is the perfect destination for any visitor. For eons Thessaloniki has been the home of Turkish, Serbian and Jewish origin; which have left their mark on the cultural identity of the city. The beaches of Halkidiki or the most beautiful spots in the region of Macedonia It will be a good point to start and of course the ruins in Vergina which include the tomb of Philip (Alexander’s father The Great). Also the visitors will find Roman and Byzantine sites. Rebuilt in 1920s, today Thessaloniki is a lively modern city bustling with life and movement. The city with parks, squares, large avenues, old houses and neoclassical buildings, stands side by side with modern dwellings which taking a walk through any place of the city will be an interesting journey. The past and present are merge too, the old taverns, “ouzeries”, restaurants next to the hotels and luxury bars, “bouzouki halls” all of this places form an interesting journey for people who arrives to the city and non doubts the nightlife of the city are exceptional with bars and clubs playing great music. Platia Elefterias and Platia Aristotelous both on the waterfront are the main squares with children playing or people just strolling. Lefkos Pyrgos or The White Tower, the symbol of the city, is a museum of art and history, it was a prison for insubordinate Janisaries, who were soldiers of the sultan who had been taken from their Christian parents when they were children and molded into his elite storm troopers. Thessaloniki International Trade Fair is held every year in September exhibit Greek and foreign products and when it is over the Greek Song Festival takes place as well as the very popular Thessaloniki Film festival.

Some lovely french music for selected souls

My friend Camelia, sent me yesterday a song from a french artist and I have to say it made my day happier. Try it and if you love the french culture as I do, you will feel richer!

Voila pour vous : PEP'S
" Utopies dans le decor "

the preparation of theatre

- Cronica Dramatică -
Şaptesprezece pentru teatru(II) de Marina Constantinescu

Vorbeam în numărul trecut despre o clasă de absolvenţi 2008 de la secţia de actorie a Facultăţii de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca. Clasa profesorului Miklos Bacs. O clasă norocoasă, un profesor meritoriu. Sigur că, dincolo de orice discuţie, există şi hazard în această întîlnire. Şi şansă, de ambele părţi. Şi ochiul teribil al profesorului care alege inspirat la admitere, atunci cînd selecţia conduce, implicit, şi la calitatea lucrului împreună ceva vreme. Contează, categoric, şi din ce poţi să alegi. Dar şi nasul profesorului. După părerea mea, o Gală a absolvenţilor ar trebui să pună în valoare, la urma urmelor, modalitatea de lucru a profesorului cu clasa sa. Pe ce a pus accentul în metoda domniei sale, cum i-a exploatat pe studenţi, cît de complex, cît de la zi este informaţia lor teatrală, cît de tare a fost stimulat apetitul pentru profesiune, pentru teatru, ce a scos din ei şi, nu în ultimul rînd, pe ce mizează el. Ce crede că ar putea să aibă potenţial. Care ar fi capetele de afiş. Toate acestea se pot depista din ce spectacole a pregătit profesorul cu ei pentru finalul studiilor, cum au fost alese textele ca să-i servească cît mai bine pe tineri, cum au fost făcute distribuţiile şi care sînt aşii din mînecă. Misiune deloc simplă. La testul acesta, esenţial pentru vocaţia unui profesor la tipul acesta de studii, trec prea puţini. Paradoxal, nu, dacă privim tabloul teatral din punct de vedere pedagogic. Şcolile de teatru s-au înmulţit nejustificat de mult. Ar trebui enumerate oraşele unde nu sînt facultăţi de teatru ca să isprăvim mai iute. Din punctul meu de vedere, două sînt întrebările cheie, avînd în vedere degradarea alarmantă a acestui tip de învăţămînt universitar, adesea invocată în analizele performanţelor dintr-un spectacol sau altul. Nu înţelegem ce spun, cum rostesc, ei nu ştiu cine sînt şi ce joacă. Vin pe scenele profesioniste cu tare şi handicapuri enorme, fără prestanţă, fără dicţie, fără cultură teatrală, fără noţiuni de etică, de civilizaţie.
1. Cine sînt profesorii care au clasele de actorie, care lucrează cu studenţii arta actorului? 2. Ce fac sutele de actori care termină în fiecare an, la nivelul ţării? Mi se pare un subiect extrem de important şi mereu ocultat. Cu intenţie. Sînt admise, uneori, lamentaţiile. Ca la români. Neproductive. O analiză lucidă şi responsabilă la nivelul şcolilor de teatru pe această temă mi s-ar părea mai mult decît obligatorie şi onestă. Are, însă, cineva interesul să o facă cu adevărat? Mă tem că nu. Se cultivă cu succes minciuna şi suficienţa. Sîntem formidabili, studenţii sînt geniali. Mereu şi la orice. Toată şcoala. Pe urmă, vin oamenii de specialitate şi le amendează sever interpretările. Cădere bruscă şi brutală în abis. Tinerii aceştia nu au busola valorii. Pentru că nu au fost învăţaţi, educaţi în acest sens. Probabil că o discuţie serioasă ar provoca un cutremur. Ar face să se reevalueze serios autoritatea profesorilor, nivelul pregătirii lor, necesitatea atîtor şcoli, a unor promoţii atît de numeroase - s-a făcut, oare, un studiu de piaţă care să regleze numărul de locuri în funcţie de cerere? - nivelul academic sau nu din aceste instituţii care nu-şi prea justifică existenţa. Mi se pare, în cele mai multe cazuri, un fel de alternativă de slujbe pentru absolvenţi care nu şi-au găsit locul pe o scenă profesionistă, despre care mai nimeni nu a auzit, nu poate să dea detalii, să facă un scurt comentariu. Există şi aici excepţii, se înţelege. Puţine, atît cît să confirme regula. Nu se poate pune un semn de egalitate între valoarea unui actor şi harul său pedagogic. Nu e musai să fii mare actor şi mare profesor. Şi invers. Promoţii foarte bune sau excepţionale nu ies pe bandă. Iar cînd se întîmplă, simţi că speranţa prospeţimii, a profesionalismului se înviorează. Simţi că aer nou pătrunde, în forţă, în breaslă. De cele mai multe ori, sînt fericită cînd observ cîţiva potenţiali actori buni - cinci sau şase - din cincizeci şi ceva de absolvenţi bucureşteni sau cînd intuiesc stofă regizorală la unul sau doi studenţi din anul terminal. În ultimul interval, după seria cu regizori tineri ca Gianina Cărbunariu, Ana Mărgineanu sau Radu Apostol, de pildă, nu a apărut nimic care să atragă interesul şi să confirme. Problema spinoasă rămîne scenografia. Numărul scenografilor ce contează este, cu insesizabile variaţii, acelaşi. Nici un nume nou de rezonanţă. Poate şi de asta entuziasmele mele cînd văd serii bine instruite, atent îndrumate. Conştiinţă profesională şi simţ de răspundere, cu alte cuvinte. Şi în acest context, am apreciat în mod deosebit clasa de actorie Miklos Bacs 2008. Prin preocuparea aplicată pe care am de­dus-o din ce am văzut, din dialogul pe care l-am avut cu profesorii şi cu studenţii lor. Modestia venea şi din deschiderea cu care au acceptat să arate, fără cenzură, şi evoluţia lor. Cam cum au fost în anul doi, cînd au lucrat commedia dell'arte şi cum au evoluat. Sau nu. În spectacolul Amor veneţian mi s-a părut mult mai important să observ relaţia lor cu masca, cu dublul, descoperirea personajului interpretat prin intermediul măştii lucrate individual, de fiecare actor, decît unele stîngăcii sau burţi din spectacol. Am înţeles că s-a urmărit studiul improvizaţiei, exerciţiile ca forme de căutare a libertăţii interioare. Umane şi actoriceşti, deopotrivă. Rigoare şi fantezie. Dar şi măsură. Au fost improvizaţii care au plecat de la un cuvînt, de la sensurile primare spre cele secundare, cu ramificaţii spumoase de umor, de poantă acută, bine dozată. Flexibilitatea înseamnă şi inteligenţa cu care sugerezi sau punctezi o situaţie, o poantă. Intuiţia care te fereşte de epuizarea ei, de stoarcerea ei la infinit, pînă cînd dispare şi umbra hazului. Cred că experienţa pe care o au acum, la sfîrşitul anului patru, îi ajută să-şi coteze altfel jocul, să observe singuri drumul pe care l-au parcurs către personaj, dinamica interpretării. Studiul măştii, îmblînzirea ei le-a amplificat dorinţa de cercetare a propriului rol şi, în acelaşi timp, a relaţiei cu celălalt. O atitudine exemplară, pe care au găsit-o devreme. Pe care o au în gesturi, în privire, în atenţia pe care şi-o acordă unii altora fără efort şi fără încetare. Pe scenă şi în afara ei. Nu vreau să fac clasificări, să dau verdicte, să pronunţ nume, să fac speculaţii. Deşi tentaţia e mare. Pe urmă, s-ar putea să fie şi o capcană. Ei au fost foarte bine studiaţi de profesorul lor. Nu ştiu cum ar apărea în alte situaţii, sub alte baghete. Ipostazele singulare, din show-urile pe care le-am văzut, puse la cale de fiecare după regii proprii, nu mai erau atît de convingătoare. Am cîteva intuiţii, însă, dar cred că nu ar fi corect să le anunţ acum. Am să explic de ce. Miklos Bacs a lucrat fantastic cu toţi şi cu fiecare în parte. A căutat să fie puşi în prim plan toţi actorii clasei prin roluri serioase, grele în spectacole pe care multe teatre nu le au în repertoriu. Pianul - Hedda Gabler, Ivanov, Trei surori, Pescăruşul după Ibsen şi Cehov sau Ea după texte de Eugen Ionescu sînt spectacole profunde, cu idei regizorale fine, subtile, confesiuni spirituale de anvergură pe care Miklos Bacs le pune în scenă cu studenţii lui cu o bucurie teatrală imensă. Autentică. Emoţia scenelor de doi sau trei din Ibsen-Cehov, maturitatea interpretării lor, poezia luminilor, jocul cu planul doi, trei, vibraţiile extraordinare ale pianului ca axă a acelei lumi clar-obscure, fragile, o lume dezorientată, haotică, în descompunere, pianul ca punct fix, unic, care mai poate strînge în jurul lui destine intră în memoria mea afectivă şi subiectivă ca momente de teatru mare. Din păcate, nu am văzut tot. Nu am văzut Hamlet, care s-a jucat de cincizeci de ori în stagiunea ce tocmai se încheie şi despre care am citit şi am auzit atîtea. Nu am văzut nici Biloxi blues - cu distribuţia preponderent masculină - nici Monologurile vaginului - pandantul feminin - nici music-hall-ul West side story. Am înţeles, însă, mecanismul aplicat de Miklos Bacs. Varietatea pregătirii acestor studenţi, felul în care au învăţat să caute traseul către un personaj, către text şi context, felul în care îşi stîrnesc sau îşi dozează energiile. O atmosferă matură pe scenă. Interpretări impecabile, fără greş. Inteligenţi în Ionescu. Lucru rarisim şi foarte dificil. Piesele scurte ale lui Eugen Ionescu, publicate, cîteva dintre ele, abia în 2002, au un cod aparte. Au fost puţin cercetate sau jucate, nu sînt cărări săpate, la îndemînă. Actorii aceştia ştiau precis ce joacă. Au înţeles lumea lui Ionescu, a scriiturii lui, universul aparte ca să poată să interpreteze minunat personaje insolite care adoră farsa şi improvizaţia. Ionescu nu este adesea studiat în şcolile de teatru. Guturaiul oniric, Fata de măritat, Salonul auto, Îi cunoaşteţi sînt pietre de încercare pentru actori cu experienţă. Şi bijuterii actoriceşti ale absolvenţilor clujeni. De care mă despart acum. Cu greu. Nu înainte, însă, să trec în revistă promoţia 2008, actorie, secţia română, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea "Babeş-Bolyai", clasa profesor Miklos Bacs, asistentă Camelia Curuţiu:
GABRIELA CHIRILĂ, ADRIAN DAMIAN, CECILIA DONAT, ANDREA GAVRILIU, TUDOR LUCANU, ŞTEFAN LUPU, IONUŢ MATEESCU, FLORENTINA NĂSTASE, DELIA MARIA OANCEA, ROBERT PAVICSITS, GIORGIANA ELENA POPAN, BOGDAN RĂDULESCU, MATEI IOAN ROTARU, CAMELIA CODRUŢA RUS, ŞTEFAN STATNIC, HORIA SURU, SZEKELY TIBOR.

March 29, 2009

while waiting for the summer...

Am descoperit Oysho cam acum un an, hoinărind prin mall-urile Clujului...and it was love at first sight! Check it yourself! Definitely on the wishlist! Oysho spring - summer 2009 CollectionLovely black bra!


March 27, 2009

Mesajul lui Augusto Boal de Ziua Mondială a Teatrului, 27 Martie 2009

La Mulţi Ani nouă celor care slujim scândura, oriunde am fi!

Augusto Boal:

" Toate societăţile umane sunt „spectaculare” în viaţa lor cotidiană şi produc „spectacole” în momentele speciale. Ele sunt „spectaculare” ca şi formă de organizare socială şi produc „spectacole” asemenea celui pe care aţi venit să-l vedeţi aici.
Relaţiile dintre oameni au o structură teatrală, chiar dacă noi nu suntem conştienţi de acest lucru. Folosirea spaţiului, a limbajului corpului, alegerea cuvintelor şi modulaţia vocii, confruntarea de idei şi pasiuni, tot ceea ce transpunem pe scenă este prezent şi în viaţa noastră. Noi suntem teatrul!
Nunţile şi înmormântările sunt „spectacole”, dar şi ritualuri zilnice atât de familiare încât nici nu le mai conştientizăm. Ocaziile şi circumstanţele deosebite, cafeaua de dimineaţă, schimbul de saluturi, dragostea timidă şi pasiunile furtunoase, o şedinţă a senatului sau o întâlnire între diplomaţi – toate acestea fac parte din teatru.
Una dintre principalele funcţii ale artei noastre este sensibilizarea oamenilor la „spectacolul” vieţii cotidiene în care actorii sunt propriii lor spectatori, iar scena coincide cu stalul. Suntem cu toţii artişti. Prin jocul dramatic învăţăm să vedem lucrurile evidente dar pe care nu le observăm in mod normal pentru că suntem obişnuiţi doar să ne uităm la ele. Lucrurile familiare devin inobservabile: a face teatru înseamnă a lumina scena vieţii noastre.
Anul trecut, în luna septembrie, am fost surprinşi de o revelaţie teatrală: noi, cei care credeam că trăim într-o lume sigură, în ciuda războaielor, a genocidurilor, măcelurilor şi torturilor care se întâmplă, desigur, departe de noi, în locuri sălbatice şi izolate. Nouă, celor care trăiam în siguranţă cu banii noştri depuşi la vreo bancă respectabilă sau încredinţaţi vreunui agent de bursă, ni s-a spus că aceşti bani nu există, că totul era virtual, o invenţie fictivă a unor economişti care nu erau deloc fictivi, dar nici demni de încredere sau respectabili. Totul nu era altceva decât un spectacol jucat prost, cu o intrigă întunecată în care câţiva oameni au câştigat mult şi mulţi oameni au pierdut totul. Unii politicieni din ţările bogate s-a întâlnit în secret şi au găsit nişte soluţii magice. Iar noi, victimele deciziilor lor, am rămas spectatori în ultimul rând de la balcon.
În urmă cu douăzeci de ani, am pus în scenă spectacolul „Fedra” de Racine la Rio de Janeiro. Decorurile erau sărăcăcioase: piei de vaci pe jos, tulpini de bambus primprejur. Înainte de fiecare reprezentaţie, le spuneam actorilor: „Ficţiunea pe care o creăm în fiecare zi s-a terminat. Când păşiţi dincolo de acele tulpini de bambus, nici unul dintre voi nu are dreptul să mintă. Teatrul este Adevărul Ascuns”.
Când privim dincolo de aparenţe, vedem opresori şi oprimaţi în toate societăţile, grupurile etnice, genurile, clasele şi castele sociale; vedem o lume nedreaptă şi crudă. Trebuie să creăm o altă lume pentru că ştim că acest lucru este posibil. Însă depinde de noi dacă vom crea această lume cu mâinile noastre, jucând pe scenă şi în propria noastră viaţă.
Participaţi la „spectacolul” ce este pe punctul de a începe şi, odată întorşi acasă, jucaţi-vă propriile dumneavoastră piese împreună cu prietenii şi uitaţi-vă la ceea ce nu aţi putut vedea niciodată: lucrurile evidente. Teatrul nu este doar un eveniment, ci un mod de viaţă!

Suntem cu toţii actori: a fi cetăţean înseamnă nu doar a trăi într-o societate, ci a o schimba.
"

WORLD THEATRE DAY


For people like actors, directors, stage designers, anyone who acts in or for theatre, this day, the 27'th of march, it's like our second bithday... We all celebrate the WORLD THEATRE DAY. This is how it started:


World Theatre Day was created in 1961 by the International Theatre Institute, and is celebrated annually on March 27 by ITI Centers and the international theatre community, with the reading of a World Theater Day Message and various national and international theatre events being organized to mark this occasion. One of the most important of these is the circulation of the International Message traditionally written by a theatre personality of world stature at the invitation of the International Theatre Institute. The first such message was written by Jean Cocteau in 1962.

This year the World Theatre Day Message will be written by Augusto Boal . He is a Brazilian theatre director, writer and activist. He delivered the 2009 World Theatre Day message on March 25, 2009 at a celebration at UNESCO headquarters in Paris, France. He is the creator of Theatre of the Oppressed , a well-known form of performance-activitism. This is his message for us:

"All human societies are "spectacular” in their daily life and produce “spectacles” at special moments. They are “spectacular” as a form of social organization and produce “spectacles” like the one you have come to see.
Even if one is unaware of it, human relationships are structured in a theatrical way. The use of space, body language, choice of words and voice modulation, the confrontation of ideas and passions, everything that we demonstrate on the stage, we live in our lives. We are theatre!
Weddings and funerals are “spectacles”, but so, also, are daily rituals so familiar that we are not conscious of this. Occasions of pomp and circumstance, but also the morning coffee, the exchanged good-mornings, timid love and storms of passion, a senate session or a diplomatic meeting - all is theatre.
One of the main functions of our art is to make people sensitive to the “spectacles” of daily life in which the actors are their own spectators, performances in which the stage and the stalls coincide. We are all artists. By doing theatre, we learn to see what is obvious but what we usually can’t see because we are only used to looking at it. What is familiar to us becomes unseen: doing theatre throws light on the stage of daily life.
Last September, we were surprised by a theatrical revelation: we, who thought that we were living in a safe world, despite wars, genocide, slaughter and torture which certainly exist, but far from us in remote and wild places. We, who were living in security with our money invested in some respectable bank or in some honest trader’s hands in the stock exchange were told that this money did not exist, that it was virtual, a fictitious invention by some economists who were not fictitious at all and neither reliable nor respectable. Everything was just bad theatre, a dark plot in which a few people won a lot and many people lost all. Some politicians from rich countries held secret meetings in which they found some magic solutions. And we, the victims of their decisions, have remained spectators in the last row of the balcony.
Twenty years ago, I staged Racine’s Phèdre in Rio de Janeiro. The stage setting was poor: cow skins on the ground, bamboos around. Before each presentation, I used to say to my actors: “The fiction created day by day is over. When you cross those bamboos, none of you will have the right to lie. Theatre is the Hidden Truth”.
When we look beyond appearances, we see oppressors and oppressed people, in all societies, ethnic groups, genders, social classes and casts; we see an unfair and cruel world. We have to create another world because we know it is possible. But it is up to us to build this other world with our hands and by acting on the stage and in our own life.
Participate in the “spectacle” which is about to begin and once you are back home, with your friends act your own plays and look at what you were never able to see: that which is obvious. Theatre is not just an event; it is a way of life!
We are all actors: being a citizen is not living in society, it is changing it. "
Augusto BoalI will be celebrating this day by going to see a play at the theatre I work in and my boyfriend - who's an actor too- is going to read Augusto Boal's Message to the audience before the play starts... so...


Happy World Theatre Day!!!

March 26, 2009

her violin print...

" Ar fi fost idealul de frumuseţe a, practic, întregii umanităţi. Ar fi fost vândută şi cumpărată lângă şofran, scorţişoară şi oricalc, în porturi îndepărtate...Goală, răspândea atâta lumină, că toate celelalte trupuri din micul golf căpătau culoarea cenuşie-a cadavrelor. Sânii ei ...erau singurii demni de acest nume - celelalte femei aveau pe piept mamele sau pur şi simplu ţâţe... Fundul ei, cu zona-ntunecată dintre coapse, îşi arăta din timp în timp, leneş şi premeditat, steluţa cafenie...când se întorcea, peste fese, vălurindu-se pe perniţa triunghiulară a şalelor, ivea un tatuaj cu dragoni...
Ce vârstă să fi avut femeia asta de smântână şi aur? I-aş fi dat cincisprezece şi şaptesprezece miliarde de ani...Căci întreaga lume există pentru a ajunge la o femeie frumoasă....
Nopţi în şir, cînd s-a făcut dragoste, s-a făcut dragoste doar cu femeia cu pubis de aur, ce lăsa-n nisip, de câte ori pleca, o adâncitură în formă de violoncel. "

This is only a little part of the many sublime ones it has this book by Mircea Cărtărescu... " Why do we love women"... Just finished to read it. A book that men would have o lot to learn from it...and women would remind themselves how speciall and lovely we they (we) are!

March 25, 2009

Scenes from the play "Casa Bernadei Alba"

My dear green flamenco style dress...

" You have to forget him... "
The man I love is going to marry my older sister...
The Alba family:
Adela - me :) , Angustias, our mom - in black, Amelia, Magdalena and Martirio
.

My latest play "The House of Bernarda Alba" by Federico Garcia Lorca

About one month ago, Kincses Elemer came to the Baia Mare theatre to direct a Lorca play. Two days ago we had our premiere...It went pretty good.
Some thoughts about my character Adela Alba whom I love: we have a lots of similar features - at first sight, we have a childish atitude about everything around us, but when it comes to what we really love, we override everyone who gets in our way, even if it's family...especially family. A play full of life, passion( as its music - Al di Meola), lovesick women, young restless bodies craving for affection.

Timp de o oră şi 30 de minute,veţi avea ocazia să trăiţi odată cu noi -cele 9 actriţe- neliniştile şi pasiunea pentru acelaşi om. Pentru ca în final...
Următorul spectacol " Casa Bernardei Alba " va avea loc pe data de 1 aprilie, ora 18, Teatrul Municipal Baia Mare. Vă aştept cu drag!

Welcome to all speciesFor all of my friends and for the ones who want to become my friends...

First of all I love this invention...INTERNET. And since I got a lap top it's easier to keep in touch with all the news that happen all over the world. So I already tried all type of programes and sites to comunicate with people I know and love. But that just wasn't enough...I wanted a place where I could be more free to share my thoughts, my pics, my everything with whom ever wished to! So, here I am... I've created my own blog, my diary, my wish list, where I can post whatever I feel like to.


Secondly, you will be able to find out who I am from my pics and I will post some more info each time I'll write a new entry. So... who I am... I'm a 23 years old romanian actress, who's addicted to beauty. And I believe BEAUTY exists only through ART. I need beauty to keep on breathing, to reinvent myself, to love people, to love life, to be able to give every night the audience who came to see me, a dream, a hope, something to keep on going!What you will see on this blog are going to be parts of who I am, I love my birth language, but I finished a foreign languages profile college, so I am definitely in love with english, french, italian and spanish - the last couple I've learned from the TV... :)) - So I'll have different language posts just enough for everyone!My introduction has to end... I only wish :WELCOME TO ALL SPECIES